AKTUALNOŚCI

 Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego:
www.lubelskie.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl 

Biuro Doradztwa Europejskiego Eurocompass
www.eurocompass.pl


© EuroCompass Sp. z o.o.

webdesign Dariusz Szurek
www.manea.pl


O PROJEKCIE

Projekt „Lubelskie kadry energetyki odnawialnej” realizowany jest przez EuroCompass Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Zakłada on realizację szeregu szkoleń z zakresu instalacji systemów odnawialnych źródeł energii.

 


Witamy serdecznie na stronie internetowej projektu "Lubelskie kadry energetyki odnawialnej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.